Jingxuan Wei (魏璟轩)


Jingxuan Wei
913254272@qq.com

M.S. student Sichuan University
(2023.09-present)
B.S. Sichuan University
(2019.09-2023.06)